ESCUTS

 F. C. B. (1910/1940 - 1974/2002)  -  F C B (2002 - actual)

 F C B (2002 - actual)
F C B (amb pilota de Circonita brillant
F. C. B. (1910/1940 - 1974/2001
F. C. B. (amb les dues barres feixistes 1940/49
barra central blava, error fabricant
F. C. BARCELONA
amb franja negre i sense punts, error fabricant
F. C. B. (franja negre 1936/39
F. C. B. (amb pilota J. Gamper o pilota platja 1910/20
F. C. B. (amb pilota de Circonita brillant